T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı     : 11088401-2961-64008-                                                                        …./…./2013
Konu   : Otomobil tanımı değişikliği                                                                     G Ü N L Ü

 

( D O S Y A )

İlgi:     22.05.2013 tarih ve 11088401.2961.64008-2284/105261 sayılı talimat.

 
İlgi talimatla; ASBİS Projesi yeni kayıt tescil uygulamasının otomobil cinsi araçlar için uygulandığı, M1 sınıfı 9 koltuklu araçların cinsi bölümüne Minibüs yazılması gerektiğinden, bu araçların tescil işlemlerinin trafik tescil kuruluşlarınca yapılmaya devam edileceği açıklanmıştı.

02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3, 8, 38, 39, 41, 42, 112, 115 inci maddelerinde değişiklik yapılmış, bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, otomobilin tanımı;
Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda açıklanan Kanun değişikliği gereğince, M1 sınıfı dokuz koltuklu araçların cinsi otomobil olduğundan tescil işlemlerinin ASBİS Projesinden yapılması gerekmekte olup, üretici/ithalatçı firmalar ve araç satıcılığı yapan yetkili bayilerin uyarılmasını sektör temsilcisi derneklerden (ODD, OSD ve OYDER),

Bilgi edinilmesini 81 İl Emniyet Müdürlüğü’nden,

Rica ederim.

Mustafa ÇANKAL
Emniyet Genel Müdürü a.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
1.Sınıf Emniyet Müdürü

DAĞITIM:
Gereği:                                                           Bilgi:
-Otomotiv Distribütörleri Der.ne (ODD)      -81 İl Emniyet Müdürlüğü’ne
-Otomotiv Sanayi Der.ne (OSD)                   -Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’na
-Otomotiv Yetkili Sat. Der.ne (OYDER)     -Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’na

... /08/2013 Büro Amiri Yrd.  : N.ÖZTÜRK
... /08/2013 Büro Amiri                      : D.BOZABA
... /08/2013 Şube Müdürü       : S.YILMAZ
…/08/2013 Daire Bşk.Yrd.     : U.GÖKSEL
... /08/2013 Daire Başkanı      : H.ALTINTAŞ