SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Tescil Belgesi
  Bu belge satışın yapılması durumunda Noter tarafından alınarak iptal edilir. Tescil belgesinin kayıp olması durumunda satışın yapılabilmesi için kayıp bildirimin Trafik Tescil Kuruluşlarına yapılmış olması gerekmektedir.

 • Trafik Belgesi
  Yapılan satış türüne göre iptal edilmesi gereken durumlar olabildiğinden, satış işleminde bu belge de bulundurulmalıdır.

 • Geçerli Kimlik Belgesi
  İşlemler gerçekleştirilirken, Kimlik Paylaşım Sistemi ile karşılaştırma yapıldığından, işlemin hızlandırılması açısından nüfus cüzdanı ile gelinmesi tavsiye edilmektedir.

 • Özel Durumlar
  • İşlemi yapan tarafların tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri (gerekirse ticaret sicil gazetesi) ile firma yetkili ya da vekilinin geçerli bir kimlik ve T.C. Kimlik numarası işlem sırasında zorunludur.
  • Vekaleten işlem yapılması durumunda vekaletnamelerin ibrazı zorunludur.
  • Satın alınan araç Ambulans ise Ambulans/Sağlık Aracı uygunluk belgesi, Tahditli plakalı ise (Taksi, minibüs, dolmuş, servis aracı...) Belediyece düzenlenmiş tahsis belgesi noter yetkilisi tarafından istenebilecektir.
  • TcKimlik numarası bulunmayan yabancılar için vergi numarası zorunludur.

 • Aracımın vergi borcu var mı?
  Satışın yapılabilmesi için eskiden istenen MTV İlişik Kesme Belgesi yeni sistemde gerekmemektedir. Ancak satış işlemi sırasında, Gelir İdaresi Başkanlığında araca ait borcunun olup olmadığını sistemden kontrol edileceğinden, satış işlemi öncesinde buraya tıklayarak aracın vergi ya da ceza borcu olup olmadığını kontrol ediniz.

 • Aracımın muayenesi geçerli mi?
  Muayenenin olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak satılan aracın muayenesinin bulunmaması durumunda, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk alıcıya geçeceği için aracın muayenesinin olup olmadığını kontrol edilmelidir. Kontrol sorumluluğu alıcı ve satıcıya aittir. TÜVTURK sistemi ile yapılan muayeneleri buraya tıklayarak sitesinden kontrol edebilirsiniz. Bu sistem dışında yapılan muayeneleri ve faturalı araç alımlarında geçerli olan ilk muayene geçerlilik sürelerini aracın trafik belgesi üzerinden kontrol ediniz. Not: Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı satışı yapılan araçlarda muayene ve sigorta kontrolü zorunluluğu yoktur.

 • Aracımın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası var mı?
  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak aracın sigortasının olmaması durumunda alıcı sigortasız aracı trafiğe çıkarmak ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üzerine almış olacaktır. Bu yüzden alıcı, aldığı aracın sigortasını sigorta poliçesi üzerinden ya da buraya tıklayarak kontrol edebilir. Satın alınan aracın eski Zorunlu Trafik Sigortası 10 gün geçerlidir. Alıcının, satın aldığı araç için 10 gün içerisinde zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. İstisnai bir durum olarak Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı yapılan satışlarda, aracın muayene ve sigorta kontrol zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Adres Kayıt Sisteminde kaydımın olması gerekli mi?
  1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren hem araç satış sözleşmesinde kullanılacak adres hem de Tescil Belgesinin postalanacağı adres Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden elektronik ortamda alınacağından tarafların adreslerinin bu sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu yüzden; TC Kimlik No Doğrulama adresinden sisteme kayıtlı olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. Adres sistemde kayıtlı değil ise ilçe nüfus müdürlüklerinden işletilmelidir.

 • Geçici tescil belgesi ne kadar süreyle geçerlidir?
  Satış tarihi itibariyle, 30 gün süreyle geçerli olmakla birlikte, Araç Tescil Belgesi teslim alındığı andan itibaren Geçici Tescil Belgesi geçerliliğini kaybedecektir.

 • Aracım trafikten men edilmediği halde, satış esnasında trafikten men olarak görünmektedir. Ne yapmalıyım?
  Aracın trafikten men edilmesi gereken bazı durumlarda (geçerli muayenesinin olmaması v.b) aksaklığın giderilebilmesi için 7 gün boyunca aracın trafikte kalmasına müsaade edilmektedir. Sözkonusu aksaklık giderilerek ilgili trafik kuruluşuna müracaat edilmediği sürece aracın devredilmesine izin verilmeyecektir.