Sürücü Belgesi İşlemleri

           Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlar, 01/01/2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.


SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER
  İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri
  1. Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından)
  2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
  3. Sürücü Sağlık Raporu (Resmi yada özel sağlık kuruluşlarından)
  4. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
  5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
  6. Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

  NOT: Sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilebilir.

  Fark İşlemleri  (Sınıf ekleme)

             Sürücü belgesi dosyası hariç, ilk defa sürücü belgesi verilmesi işlemlerinde istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.

  Yeni Tip Sürücü Belgesinin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri
  1. Dilekçe
  2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
  3. Sürücü Sağlık Raporu
  4. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
  5. Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
  6. Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

  NOT:  Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.

  Tebdil İşlemleri (Yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi)
  1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
  2. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
  3. Sürücü belgesi dosyası
  4. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
  5. Sürücü sağlık raporu
  6. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
  7. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
  8. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
  9. Öğrenim Belgesi (Öğrenim Belgesinin yurtdışından alınmış olması durumunda, noter tastikli tercümesi istenilmektedir.)

  NOT:  Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile tebdil edilemez.

  Yabancı Sürücü Belgelerinin Türkiye’de Geçerliliği
  1. Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
   1. Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.
   2. Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında
   3. Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
  2. Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
   1. Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.
   2. Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
  Eski Tip Sürücü Belgesinin Değiştirilmesi
  1. Eski sürücü belgesi
  2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
  3. Sürücü sağlık raporu
  4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
  5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
  6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

  NOT:  Trafik tescil kuruluşlarında harç, değerli kağıt ve hizmet bedeli ücretleri elden tahsil edilmeyecektir. Ücretlerin Maliye Bakanlığının veznelerine veya anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir.

  HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

             Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

  SÜRÜCÜ BELGESİNİN DEĞİŞTİRME SÜRESİ

             Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 01/01/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar beş (5) yıl içerisinde tamamlanacaktır.

  SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARINA GÖRE SÜRME YETKİSİ VERİLEN MOTORLU ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ

  "M" sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.
  "A1" sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
  "A2" sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
  "A" sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
  "B1" sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.
  "B" sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.
  "BE" sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.
  "C1" sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.
  "C1E" sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.
  "C" sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.
  "CE" sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
  "D1" sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.
  "D1E" sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
  "D" sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.
  "DE" sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
  "F" sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.
  "G" sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

  SÜRÜCÜ BELGELERİ VE KULANMAYA YETKİLİ OLDUĞU ALT SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
  • M sınıfı sürücü belgesi ile M,
  • B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
  • F sınıfı sürücü belgesi ile M,
  • G sınıfı sürücü belgesi ile M,
  • A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
  • A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
  • A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
  • B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
  • BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
  • C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
  • CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
  • C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
  • C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
  • D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
  • DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
  • D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
  • D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.
  ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNE KARŞILIKLARI
  • A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,
  • A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,
  • B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,
  • C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,
  • D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,
  • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,
  • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,
  • F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,
  • G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi,
  • olarak değiştirilirler.
  SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN YAŞ ŞARTLARI
  • M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
  • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
  • A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),
  • C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
  • D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.
  SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN DENEYİM BAKIMINDAN ŞARTLARI
  • A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
  • C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
  • BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
  • CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
  • C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
  • DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
  • D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları zorunludur.
  • A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda deneyim şartı aranmaz.

  SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
  • M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl,
  • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

  SINIFI

  YAŞ ŞARTI

  DENEYİM ŞARTI

  GEÇERLİLİK SÜRESİ

  YETKİLİ OLDUĞU SINIFLAR

  M

  16

   

  10

  M

  A1

  16

   

  10

  M

  A2

  18

   

  10

  M-A1

  A

  20

  EN AZ İKİ YIL A2 *

  10

  M-A1-A2

  B1

  16

   

  10

  M

  B

  18

   

  10

  M-B1-F

  C1

  18

  EN AZ B

  5

  M-B-B1-F

  C

  21

  EN AZ B

  5

  M-B-B1-C1-F

  D1

  21

  EN AZ B

  5

  M-B-B1-F

  D

  24

  EN AZ B

  5

  M-B-B1-D1-F

  BE

  18

  B

  10

  M-B-B1-F

  C1E

  18

  C1

  5

  M-B-BE-B1-C1-F

  CE

  21

  C

  5

  M-B-BE-B1-C-C1-C1E-F **

  D1E

  21

  D

  5

  M-B-BE-B1-D1-F

  DE

  24

  D

  5

  M-B-BE-B1-D-D1-D1E-F***

  F

  18

   

  10

  M

  G

  18

   

  10

  M

  * A SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAK 24 YAŞINI DOLDURMUŞ ADAYLARDA DENEYİM
  ŞARTI ARANMAZ.

  **CE SINIFI İLE BİRLİKTE D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE DE SAHİP İSE AYRICA DE-D1-D1E

  ***DE SINIFI İLE BİRLİKTE C SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE DE SAHİP İSE AYRICA CE-C1-C1E


  ADAY SÜRÜCÜLÜK

             Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01/01/2016 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan Ek 3’üncü maddesinde;

             İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

  Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
  1. 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
  2. 48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
  3. 51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi,
  4. 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
  5. 74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
  6. Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

             Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.


  KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER

   

   Sıra No

   

  Katılan Ülke

   

  İmza Tarihi

  Kabul Etme ( ),
  Katılma (a),
  Tanıma (d)

   

  Ülke Rumuzu

  1

  Almanya

  8 Kasım 1968

  3 Ağustos 1978

  DE

  2

  Arnavutluk

  29 Haziran 2000 a

  AL

  3

  Avusturya

  8 Kasım 1968

  11 Ağustos 1981

  AU

  4

  Azerbaycan

  3 Temmuz 2002 a

  AZ

  5

  Bahamalar

  14 Mayıs 1991 a

  BS

  6

  Bahreyn

  4 Mayıs 1973 a

  BRN

  7

  Belçika

  8 Kasım 1968

  16 Kasım 1988

  BE

  8

  Beyaz Rusya(Belarus)

  8 Kasım 1968

  18 Haziran 1974

  BY

  9

  Birleşik Arap Emirlikleri

  10 Ocak 2007 a

  AE

  10

  Bosna-Hersek

  1 Eylül 1993 d

  BA

  11

  Brezilya

  8 Kasım 1968

  29 Ekim 1980

  BR

  12

  Bulgaristan

  8 Kasım 1968

  28 Aralık 1978

  BG

  13

  Çek Cumhuriyeti

  2 Haziran 1993 d

  CZ

  14

  Danimarka

  8 Kasım 1968

  3 Kasım 1986

  DK

  15

  Demokratik Kongo Cumhuriyeti

  25 Temmuz 1977 a

  CD

  16

  Ekvator

  8 Kasım 1968

  EC

  17

  Endonezya

  8 Kasım 1968

  ID

  18

  Ermenistan

  8 Şubat 2005 a

  ARM

  19

  Estonya

  24 Ağustos 1992 a

  EE

  20

  Fas

  29 Aralık 1982 a

  MA

  21

  Fildişi Sahilleri

  24 Temmuz 1985 a

  CI

  22

  Filipinler

  8 Kasım 1968

  27 Aralık 1973

  PH

  23

  Finlandiya

  16 Aralık 1969

  1 Nisan 1985

  FI

  24

  Fransa

  8 Kasım 1968

  9 Aralık 1971

  F

  25

  Gana

  22 Ağustos 1969

  GH

  26

  Guyana

  31 Ocak 1973 a

  GY

  27

  Güney Afrika

  1 Kasım 1977 a

  ZA

  28

  Güney Kore

  29 Aralık 1969

  KR

  29

  Gürcistan

  23 Temmuz 1993 a

  GE

  30

  Hırvatistan

  23 Kasım 1992 d

  HR

  31

  Hollanda

  8 Kasım 2007 a

  NL

  32

  İngiltere

  8 Kasım 1968

  GB

  33

  İran İslam Cumhuriyeti

  8 Kasım 1968

  21 Mayıs 1976

  IR

  34

  İspanya

  8 Kasım 1968

  ES

  35

  İsrail

  8 Kasım 1968

  11 Mayıs 1971

  IL

  36

  İsveç

  8 Kasım 1968

  25 Temmuz 1985

  SE

  37

  İsviçre

  8 Kasım 1968

  11 Aralık 1991

  CH

  38

  İtalya

  8 Kasım 1968

  2 Ekim 1996

  IT

  39

  Karadağ

  23 Ekim 2006 d

  ME

  40

  Katar

  6 Mar 2013 a

  Q

  41

  Kazakistan

   

  4 Nisan 1994 a

  KZ

  42

  Kenya

  9 Eylül 2009 a

  EAK

  43

  Kırgızistan

  30 Ağustos 2006 a

  KG

  44

  Kostarika

  8 Kasım 1968

  CR

  45

  Kuveyt

  14 Mart 1980 a

  KW

  46

  Küba

  30 Eylül 1977 a

  CU

  47

  Letonya

  19 Ekim 1992 a

  LV

  48

  Liberya

  16 Eylül 2005 a

  LR

  49

  Litvanya

  20 Kasım 1991 a

  LT

  50

  Lüksemburg

  8 Kasım 1968

  25 Kasım 1975

  LU

  51

  Macaristan

  8 Kasım 1968

  16 Mart 1976

  HU

  52

  Makedonya

  18 Ağustos 1993 d

  MK

  53

  Meksika

  8 Kasım 1968

  MX

  54

  Moğolistan

  19 Aralık 1997 a

  MN

  55

  Moldova

  26 Mayıs 1993 a

  MD

  56

  Monako

  6 Haziran 1978 a

  MC

  57

  Nijer

  11 Temmuz 1975 a

  NE

  58

  Norveç

  23 Aralık 1969

  1 Nisan 1985

  NO

  59

  Orta Afrika Cumhuriyeti

  3 Şubat 1988 a

  CF

  60

  Özbekistan

  17 Ocak 1995 a

  UZ

  61

  Pakistan

  19 Mar 1986 a

  PK

  62

  Peru

  6 Ekim 2006 a

  PE

  63

  Polonya

  8 Kasım 1968

  23 Ağustos 1984

  PL

  64

  Portekiz

  8 Kasım 1968

  30 Eylül 2010

  PT

  65

  Romanya

  8 Kasım 1968

  9 Aralık 1980

  RO

  66

  Rusya

  8 Kasım 1968

  7 Haziran 1974

  RUS

  67

  San Marino

  8 Kasım 1968

  20 Temmuz 1970

  SM

  68

  Senegal

  16 Ağustos 1972 a

  SN

  69

  Seyşeller

  11 Nisan 1977 a

  SC

  70

  Sırbistan

  12 Mar 2001 d

  RS

  71

  Slovakya

  1 Şubat 1993 d

  SK

  72

  Slovenya

  6 Temmuz 1992 d

  SLO

  73

  Şili

  8 Kasım 1968

  CL

  74

  Tacikistan

  9 Mar 1994 a

  TJ

  75

  Tayland

  8 Kasım 1968

  TH

  76

  Tunus

  5 Ocak 2004 a

  TN

  77

  Türkiye

  22 Ocak 2013 a

  TR

  78

  Türkmenistan

  14 Haziran 1993 a

  TM

  79

  Ukrayna

  8 Kasım 1968

  12 Temmuz 1974

  UA

  80

  Uruguay

  8 Nisan 1981 a

  ROU

  81

  Vatikan

  8 Kasım 1968

  VA

  82

  Venezuela

  8 Kasım 1968

  VE

  83

  Yunanistan

  18 Aralık 1986 a

  GR

  84

  Zimbabve

   

  31 Temmuz 1981 a

  ZW  SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI, DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ VE

  HİZMET BEDELİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR

  MALİYE BAKANLIĞININ ANLAŞMALI OLDUĞU BANKALAR
  (Sürücü Belgesi Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Yatırılacak Bankalar)

  TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFININ PROTOKOL YAPTIĞI BANKALAR
  (
  Hizmet Bedeli Yatırılacak Bankalar)

  AKBANK T.A.Ş.

  AKBANK T.A.Ş.

  AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

  AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  ANADOLUBANK A.Ş.

  ANADOLUBANK A.Ş.

  FİNANSBANK A.Ş.

  FİNANSBANK A.Ş.

  ING BANK A.Ş.

  ING BANK A.Ş.

  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

  ŞEKERBANK T.A.Ş.

  ŞEKERBANK T.A.Ş.

  TEKSTİLBANK A.Ş.

  TESKTİL BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

  TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

   

  YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

   

  TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

   

  HSBC BANK A.Ş.

   

  DENİZBANK A.Ş.

   

  CITIBANK A.Ş.

   

  ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

   

  ALTERNATİFBANK A.Ş.

   

  ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

   

  BURGAN BANK A.Ş.

   

  FİBABANKA A.Ş.

   

  ODEA BANK A.Ş.

   

  TURKISHBANK A.Ş.

   

  TURKLAND BANK A.Ş.

   

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

   


  NOT: Polis Vakfının anlaştığı banka şubesinin bulunamdığı durumlarda T.C. Ziraat Bankası Şubelerince tahsilat yapılacaktır.

  SÜRÜCÜ/SÜRÜCÜ ADAYI VE ARAÇLARA İLİŞKİN KOD TABLOSU
  (01/01/2016)
  a) TABİPLER TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR 
  01. Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması 
  01.01. Gözlük
  01.02. Kontakt Lens(ler)
  01.05. Göz siperi
  01.06. Gözlük veya kontakt lensler 
  01.07. Kişiye özel optik aygıt 
  02. İşitme desteği/iletişim desteği  
  03. Uzuvlara yönelik protez/ortez 
  03.01  Kol/kollar için protez/ortez
  03.02  Bacak/bacaklar için protez/ortez
  47.  İki tekerlekli araç kullanamaz
  61. Gece araç kullanamaz (gece: güneş batımından bir saat sonra ve güneş doğduktan bir saat önce)
  64. Aracınının hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır. 
  101. Monoküler
  102. Ambulans, ticari araç veya resmi araç  kullanamaz
  103. Sağlık raporu yenileme süreleri
  103.01 Üç ayda bir sağlık kontrolü
  103.02  Altı ayda bir sağlık kontrolü
  103.03  Yılda bir sağlık kontrolü
  103.04  Üç yılda bir sağlık kontrolü
  103.05  Beş yılda bir sağlık kontrolü
  b.TRAFİK KURULUŞLARINCA KULLANILACAK KODLAR                                              
  62. Kişinin yaşadığı yere göre .......km yarıçapı içinde veya yalnızca şehir/bölge içerisinde araç kullanabilir
  63. Araçta yolcu taşıyamaz
  65. En az kendi sürücü belgesi sınıfına sahip bir sürücü belgesi bulunan birinin refakatinde araç kullanabilir
  66. Römorklu araç kullanamaz
  67. Otoyollarda araç kullanamaz
  68. Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanamaz
  69. EN 50436'ya uygun olarak alkol kilidi donanımına sahip araçların kullanımıyla sınırlıdır. Son kullanım tarihinin gösterimi opsiyoneldir (örneğin "69" veya "69(01.01.2016)")
  70. ... tarafından verilen ... No.lu belge değişimi (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "70.0123456789.NL") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından değiştirilmesinde ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)
  71. ... No.lu belge yedeği (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "71.987654321.HR") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından verilen belgenin yenilenmesi sırasında ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)
  73. Sadece dört tekerlekli araçları kullanabilir.
  79. Motosiklet/Motorlu bisiklet kullanımına ilişkin sınırlandırmalar ile BE sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler
  79.01. Sadece sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli araçları kullanabilir.
  79.02. Sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen üç veya dört tekerlekli araçları kullanabilir.
  79.03. Sadece üç tekerlekli araçları kullanabilir.
  79.04. Üç tekerlekli araçlarda azami ağırlığı 750 kg. geçmeyen (hafif römork) römorkları takarak kullanabilir.
  79.05. Güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg'ın üzerinde olan ve A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri kullanabilir.
  79.06. İlgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla, izin verilen en fazla ağırlığı 3.500 kg'ı geçen BE sınıfı araçları kullanabilir.
  80. "24" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek iki tekerlekli araçları kullanamaz.
  81. "21" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletleri kullanamaz. 
  95. 2003/59/EC No.lu Direktif'in belirttiği profesyonel yeterlik şartını ... tarihine kadar sağlayan sürücüler.
  96. B sınıfı sürücü belgesiyle 4.250 kg’a kadar olan otomobil ve kamyonet cinsi birleşik araçları da kullanabilir. (Açıklama: Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları kullanabilir.)
  97. 3821/85 (2) (AET) No.lu Konsey Tüzüğü'nün yetki alanına giren C1 sınıfı araçları kullanmaya yetkili değildir
  c. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA KULLANILACAK KODLAR     
  104. Sürücü kursunda otomatik vitesli araçla eğitime ve sınava katılarak sertifika alanlar sürücü belge sınıfına uygun sadece otomatik vitesli araçları kullanabilir.
  105. İş Makineleri 
  105.01 Yüzey Kazıma Makinesi
  105.02 Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi)
  105.03 Dozer (lastik tekerlekli)
  105.04 Ekskavatör
  105.05 Finişer
  105.06 Forklift
  105.07 Greyder
  105.08 Mobil Rıhtım Vinci
  105.09 Silindir
  105.10 Vinç (Lastik tekerlekli)
  105.11 Loder (Yükleyici)
  105.12 Delik Delme ve Sondaj Makinesi
  105.13 Zemin Süpürme Makinesi
  105.14 Biçerdöver
  105.15 İş Kamyonu
  105.16 İş Makinesi (Yükleyici)
  105.17 Terminal Traktör
  105.18 Serdümen
  105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci
  105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci
  105.21 Konteyner Dorse Vinci
  105.22 Dolu Konteyner Makinesi
  105.23 Boş Konteyner Makinesi
  105.24 Akaryakıt İkmal Makinesi
  105.25 Pamuk Hasat Makinesi
  105.26 Pamuk Toplama Makinesi
  105.27 Arazöz
  105.28 Beton Pompası
  105.29 Oto Kreyn
  105.30 Kazıyıcı-Yükleyici  
  105.31 Mobil Vinç
  105.32 Mack Taşıyıcı
  105.33 Mıcır Serici
  105.34 Asfalt Serme Makinesi
  105.35 Manlift
  105.36 Kaldırma Taşıma Vinci
  105.37 Rotatif Kamyon(Kar savurucu)
  105.38 Seyyar Parcar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinesi
  105.39 Bezelye Hasat Makinesi
  105.40 Transmikser
  ​105.41 İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma)
  ​​​105.42 İş Kamyonu (İtfaiye Aracı)
  ​105.43 İş Kamyonu (Kar ile Mücadele Aracı)
  ​105.44 İş Kamyonu (Kaya-Hafriyat Kamyonu)
  ​105.45 İş Kamyonu (Asfalt Bakım Distribütörü )
  ​105.46 İş Kamyonu (Demiryolunda ve Karayolunda Hareket Eden Ray Bakım Onarım Aracı )
  ​105.47 İş Kamyonu (Katı Atık Sıkıştırma ve Taşıma Makinesi)
  ​105.48 İş Kamyonu (Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı)
  ​105.49 Beton Püskürtme Makinesi
  ​105.50 Terminal Çekici
  ​105.51 Kendi Yürür Silaj Makinesi
  ​105.52 Kendi Yürür Bitki Koruma Makinesi
  ​​​​105.53 Kendi Yürür Yemleme Vagonu Makinesi
  ​105.54 Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi
  105.55 Domates Hasat Makinesi
  d) SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR
  10. Modifiye vites
  10.02 Otomatik vites 
  10.04 Uyarlanmış vites kolu
  15. Modifiye edilmiş debriyaj 
  15.01 Uyarlanmış debriyaj pedalı
  15.02 Manuel debriyaj
  15.03 Otomatik debriyaj
  15.04 Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir 
  20. Modifiye edilmiş fren sistemleri 
  20.01 Uyarlanmış fren pedalı 
  20.03 Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı
  20.04 Tabana göre uyarlanmış fren pedalı
  20.05 Eğik fren pedalı
  20.06 Elle çalıştırılan fren
  20.07 Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”)
  20.09 Uyarlanmış park freni 
  20.12 Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
  20.13 Diz ile harekete geçirilen fren 
  20.14 Harici güçle desteklenen fren sistemi
  25. Modifiye hızlanma sistemi 
  25.01 Uyarlanmış hız pedalı 
  25.03 Eğik hız pedalı
  25.04 Manuel hız pedalı
  25.05 Diz ile harekete geçirilen hız pedalı 
  25.06 Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi 
  25.08 Soldaki hız pedalı
  25.09 Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
  31. Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri 
  31.01 Paralel pedallar ekstra seti
  31.02 Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar
  31.03 Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
  31.04 Yükseltilmiş zemin
  32. Kombine fren ve hızlanma sistemi 
  32.01 Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi
  32.02 Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi
  33. Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi 
  33.01 Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi
  33.02 İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi
  35. Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.) 
  35.02 Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları
  35.03 Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları 
  35.04 Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları
  35.05 Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen kontrol cihazları
  40. Modifiye direksiyon 
  40.01. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”)
  40.05. Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.)
  40.06. Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu 
  40.09. Ayakla işletilen direksiyon 
  40.11. Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.)
  40.14. Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi
  40.15. İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi
  42. Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları  
  42.01. Arka görüş için uyarlanmış cihaz
  42.03. Yan görüş sağlayan ek iç cihaz
  42.05. Kör nokta görüntüleme cihazı
  42.06. Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları
  43. Sürücü koltuğu pozisyonu 
  43.01. Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü koltuğu
  43.02. Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu
  43.03. Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu
  43.04. Kol dayanağı olan sürücü koltuğu
  43.06. Ayarlanabilir emniyet kemeri
  43.07. Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri 
  44. Motosiklet modifikasyonları 
  44.01. Tek elle işletilen fren
  44.02. Uyarlanmış ön frenler
  44.03. Uyarlanmış arka frenler
  44.04. Uyarlanmış hız sistemi
  44.08. Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere değebileceği  şekilde uyarlanmış koltuk yüksekliği,
  44.09. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N)    (örneğin: “44.09(140N)”)
  44.10. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”)
  44.11. Uyarlanmış ayak dayama yeri
  44.12. Uyarlanmış tutma kolu
  45. Sadece sepetli motosiklet kullanabilir
  46. Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir
  47.  İki tekerlekli araç kullanamaz
  50. Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir.
  78. Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir
  102. Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz